UVJETI KORIŠTENJA

Zbog stalnih tehničkih inovacija i promjena relevantnog pravnog okvira, s vremena na vrijeme moramo mijenjati i / ili dopunjavati sljedeće Uvjete korištenja. Stoga molimo korisnika da pregleda ove Uvjete korištenja prije svakog posjeta ovom web mjestu i da uzme u obzir sve promjene i / ili dopune.

 

UVOD

Ovu web stranicu donose vam Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Njemačka. Podaci dostupni na ovoj web stranici o tvrtki Henkel AG & Co. KGaA (u daljnjem tekstu "Henkel"), povezanim tvrtkama tvrtke Henkel i trećim stranama sastavljeni su s najvećom pažnjom. Međutim, nismo u mogućnosti garantirati cjelovitost i ispravnost podataka. Henkel ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve pogreške u sadržaju ove web stranice. Izjave za budućnost koje su date na ovom web mjestu dane su prema našim najboljim saznanjima i vjerovanjima. Međutim, rezultati koje je Henkel zapravo postigao mogu se uvelike razlikovati od ovih izjava koje gledaju u budućnost, jer ovise o čitavoj skupini čimbenika konkurentne i makroekonomske prirode koji su u nekim slučajevima izvan kontrole Henkela. Ne dovodeći u pitanje bilo kakve zakonske obveze izmjene izjava koje gledaju u budućnost, Henkel ne namjerava stalno ažurirati sve izjave u budućnosti koje se nalaze na ovom web mjestu.

Pristupanjem ovom mjestu prihvaćate bez ograničenja ili rezervacije sljedeće Opće uvjete korištenja web mjesta koje možete pregledati ili ispisati.

OVA WEB STRANICA I INFORMACIJE KOJE SE OVDJE SADRŽE NISU NAMJENJENE niti ODOBRENE ZA UPOTREBU U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA, GRAĐANIMA ILI REZIDENTIMA SADRŽAJA. PRIJAVLJENE SU LJUDSKE HENKELOVE WEB STRANICE ILI WEB SAJTOVI SAD-A, KOJI SU SADRŽENI OD SADA.

 

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA WEB STRANICE

 

1.     Zakon o autorskim pravima

Stranice naše stranice (sadržaj, struktura) zaštićene su autorskim pravima. Svaka reprodukcija, prilagodba, prijevod, pohrana i obrada na drugim medijima, uključujući pohranu ili obradu elektroničkim sredstvima, uživaju zaštitu autorskih prava. Za bilo kakvo iskorištavanje u cijelosti ili djelomično, potrebna je prethodna pismena suglasnost Henkel AG & Co. KGaA. Za bilo kakvu reprodukciju informacija ili podataka, posebno upotrebu tekstova ili njihovih dijelova ili slikovnih materijala (osim Henkelovih fotografija za tisak) ili bilo koje drugo iskorištavanje ili širenje, potreban je prethodni pismeni pristanak Henkela. Prava na širenje i reprodukciju ima Henkel.

Henkelove fotografije za tisak mogu se koristiti samo u uredničke svrhe. Henkelove fotografije koje su reproducirane i / ili elektronički modificirane u uredničke svrhe moraju sadržavati obavijest o autorskim pravima "© 2019 Henkel AG & Co. KGaA. Sva prava pridržana". Ponovno tiskanje je besplatno, međutim, tražimo kopiju svojih datoteka.

© 2019 Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf. Sva prava pridržana.

 

2.     Zaštitni znakovi

Logotip STMNT za njegu robe i svi nazivi proizvoda i / ili podaci o proizvodima na ovim stranicama registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Henkel AG & Co. KGaA, njezinih podružnica, podružnica ili davatelja licenci. Svaka neovlaštena uporaba ili zlouporaba ovih zaštitnih znakova izričito je zabranjena i predstavlja kršenje zakona o zaštitnim znakovima, zakona o autorskim pravima, drugih prava intelektualnog vlasništva ili zakona o nelojalnom tržišnom natjecanju.

 

3. Izjava o odricanju odgovornosti za web stranice trećih strana

a. Stranice ove web stranice sadrže veze (tj. "Hiperveze") na druge web stranice kojima upravljaju treće strane i čiji sadržaj Henkel ne zna. Henkel samo olakšava pristup takvim web mjestima i ne preuzima nikakvu odgovornost za njihov sadržaj. Naše veze do web mjesta trećih strana samo su namijenjene da vam olakšaju navigaciju. Izjave prikazane na povezanim stranicama nisu naše. Prilično se eksplicitno odvajamo od bilo kojeg sadržaja svih stranica trećih strana povezanih na stranicama našeg web mjesta. Konkretno, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve povrede zakonskih odredbi ili povrede prava trećih strana koje se dogode na takvim stranicama.

b. Za web stranice na koje se pružaju hiperveze s web mjesta u vlasništvu Henkela, vlasnici ovih web mjesta jedini su odgovorni za sadržaj tih stranica, kao i za bilo kakvu prodaju proizvoda koji se na njima nude i za rukovanje bilo kojim narudžbama koje se odnose na iste .

 

4.     Općenito Izjava o odricanju odgovornosti

Svaka odgovornost Henkela za štetu nastalu korištenjem ove web stranice - bez obzira na pravni uzrok, uključujući delikt - ograničena je na štetu koja je prouzročena namjerom ili grubim nemarom. U mjeri u kojoj Henkel ima obveznu odgovornost kao rezultat kršenja materijalnih ugovornih dužnosti, ukupni iznos bilo kojeg zahtjeva za naknadu štete ograničen je na predvidivu štetu. To neće utjecati na Henkelovu odgovornost prema važećem zakonu o odgovornosti za proizvode ili prema bilo kojim danim jamstvima. Navedena ograničenja odgovornosti također se ne primjenjuju u slučaju štete po život, tjelesne ozljede ili štete po zdravlje osobe.

Henkel ulaže velike napore kako bi web stranice tvrtke Henkel zaštitile od virusa, no nismo u mogućnosti zajamčiti odsutnost virusa. Iz tog razloga preporučujemo da prije preuzimanja dokumenata i podataka vodite računa o osiguranju odgovarajuće zaštite od virusa (npr. Pomoću skenera za viruse).

Henkel ne jamči nikakvu slobodu od grešaka ili grešaka usluga koje se nude na Henkelovoj web stranici, niti njihovu dostupnost.

 

5.     Prognoze i izjave o namjeri

Izjave za budućnost na ovoj internetskoj stranici dane su prema našem najboljem znanju i vjerovanju. Međutim, rezultati koje je Henkel zapravo postigao mogu se uvelike razlikovati od ovih izjava koje gledaju u budućnost, jer ovise o čitavoj skupini čimbenika konkurentne i makroekonomske prirode koji su u nekim slučajevima izvan kontrole Henkela. Ne dovodeći u pitanje bilo kakve zakonske obveze izmjene izjava koje gledaju u budućnost, Henkel ne namjerava stalno ažurirati sve izjave u budućnosti koje se nalaze na ovom web mjestu.

 

6.     Henkelovi proizvodi

Marke / proizvodi prikazani na ovom internetskom web mjestu primjeri su marki / proizvoda dostupnih od tvrtki Henkel širom svijeta. Henkel ne jamči da je prikazana marka / proizvod dostupan i u vašoj zemlji.

 

RAZNO

Ovi Opći uvjeti korištenja uređuju se i tumače u skladu sa zakonima Savezne Republike Njemačke bez obzira na UN-ovu Konvenciju o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe čija je primjena na ove Opće uvjete korištenja ovim izričito isključena . U mjeri u kojoj je to dopušteno mjerodavnim zakonom, pravno mjesto svih sporova koji se odnose na ovu web stranicu je Düsseldorf, Njemačka. Ako bilo koja odredba ovih Općih uvjeta korištenja bude ili postane nevaljana, to neće utjecati na valjanost preostalih odredbi.